Protektory PROSZ-MET

Skład chemiczny protektorów

 

Wykonujemy protektory jako anody cynkowe i anody aluminiowe. Skład stopów jakich urzywamy do odlewania protektorów zawarto w tabelach poniżej

Protektory – anody cynkowe

Skład chemiczny stopów na anody cynkowe

Gatunek Składniki stopowe % Dopuszczalna zawartość zanieczyszczeń %
Znak Cecha Al Cd Zn Ogółem Dopuszczalna zawartość zanieczyszczeń %
Fe Cu Pb Sn
ZnAlCd AZn 0,12-0,18 0,05-0,10 reszta 0,014 0,005 0,002 0,005 0,002

 

Protektory – anody aluminiowe

Skład chemiczny stopów na anody aluminiowe

Znak Cecha Składniki stopowe % Dopuszczalna zawartość zanieczyszczeń %
Zn Mg Si Sn In Al ogółem w tym
Fe Si Cu
AlZn5Mg5 AA11 4,0-6,0 3,0-7,0 reszta 0,20 0,10 0,10 0,01
AlZn5Sn AA12 4,0-6,0 0,07-0,12 reszta 0,20 0,10 0,10 0,01
AlZnMg1SiIn AA13 2,0-6,0 0,5-2,5 0,08-0,20 0,02-0,05 reszta 0,12 0,10 0,01

Wymiary i kształty protektorów

ANODY K1

Numer w szeregu wymiarowym WYMIARY (mm) MASA ANODY (kg)
Rodzaj
  l h a w c e f AZn AAl
1 500 40 80 380 170 30 60 9,2 4,0
1.1 500 40 80 280 170 30 110 9,2
2 500 40 100 380 190 40 60 14,3 6,0
3 750 40 80 630 170 40 60 13,8 6,0
4 750 50 100 630 190 40 60 20,5 8,6

ANODY K2

Numer w szeregu wymiarowym WYMIARY (mm) MASA ANODY (kg)
Rodzaj
  l h a b i u w c f AZn AAl
1 250 40 150 140 100 40 170 240 40 10,6 4,8
2 250 30 105 95 60 30 170 180 40 5,5 2,6
2.1 250 30 100 90 50 30 130 170 60 5,5
3 500 30 105 95 60 30 380 180 60 11,0 4,8
3.1 500 30 105 95 60 30 280 180 110 11,0
4 500 35 55 40 15 15 380 150 60 6,2 2,8
5 500 30 85 75 40 30 380 170 60 8,0 3,0

ANODY K3

Numer w szeregu wymiarowym WYMIARY (mm) MASA ANODY (kg)
Rodzaj
  l h a i c e g AZn AAl
1 130 25 60 80 100 25 4 1,08 0,52
2 150 30 80 100 220 30 4 2,15 0,97
3 250 30 80 200 320 30 5 3,4 1,57
4 250 40 100 200 320 40 5 5,50 2,45

ANODY K4

Numer w szeregu wymiarowym WYMIARY (mm) MASA ANODY (kg)
Rodzaj
  l h a i c e g AZn AAl
1 500 40 80 450 580 40 5 8,8 4,0
2 500 50 100 450 580 40 6 13,5 6,0
3 750 40 80 700 830 40 6 13,3 9,0
4 750 50 100 700 830 40 6 20,5 9,0

 

ANODY Z1

Numer w szeregu wymiarowym WYMIARY (mm) MASA ANODY (kg)
Rodzaj
  l a c d AZn AAl
58 420 45 540 12 26 10,4
120 840 45 960 12 42 21,2

 

ANODY INNE

Wykonujemy ANODY na podstawie dostarczonych przez klienta rysunków.